Bedrijfsfilosofie

 Einstein

De zorg van Einstein bleek niet geheel ongegrond. Technologie omringt ons overal en bepaalt ons leven in toenemende mate. Van ons menselijk systeem (fysiek, intellectueel, emotioneel) wordt door deze razendsnelle technologische evolutie van de laatste jaren hele andere dingen gevraagd dan waar we in feite voor berekend zijn.
Door de toenemende eisen, zoals multimedia, werkdruk, verwachtingen die de omgeving aan ons stelt (bijv. groepsdruk) worden we ‘gedwongen’ om voortdurend besluiten van mindere kwaliteit te nemen. Dat komt Ons menselijk ontwerp omdat we onvoldoende ‘rekencapaciteit’ in het bewuste deel van onze hersenen over hebben. Dit deel heeft slechts beperkte capaciteit.  Als het al gedeeltelijk vol zit met andere zaken die tegelijkertijd onze aandacht vragen kan dit bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat we minder aandacht voor de risico’s van die kwalitatief minder goede besluiten op het gebied van gezondheid en veiligheid.

 

Mijn stelling
De fysieke en intellectuele aspecten van de mens hebben de laatste jaren binnen organisaties veel aandacht gekregen. Maar in het vormgeven van organisaties is de aandacht voor het emotionele deel van ons menselijk systeem achtergebleven, terwijl  dit deel van ons grotendeels ons gedrag in het leven (dus ook op de werkvloer) blijkt te bepalen. Juist dit deel van ons systeem blijkt ons gedrag, ook op het gebied van veiligheid en gezondheid, grotendeels te bepalen.

Door meer aandacht voor deze gedragsbepalende kant van de mens te ontwikkelen kan een organisatie zichzelf nog verder verbeteren op dit terrein. Uiteindelijk zal zich dat vertalen in een organisatie waarin minder fout gaat dus ook een betrouwbaarder leverancier zal zijn voor de klant.

MedAttention wil voor organisaties en individuen behulpzaam zijn in het met aandacht maken van keuzes die het gedrag op gebied van veiligheid en gezondheid positief en duurzaam beïnvloeden.